۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تازه هاي كتاب

كتاب با عنوان " اورژانس هاي نوزادان و اطفال با رويكرد پيش بيمارستاني " توسط خانم فاطمه نسيمي، آقاي وحيد سعادتمند و خانم دكتر نجمه صادقي اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري، پيراپزشكي و دانشكده پزشكي انتشار يافت.

اورژانس هاي نوزادان و اطفال 
كتاب با عنوان " راهنماي باليني تكنولوژي جراحي " توسط خانمها زهرا شادفر، زهرا پيشگر و آقاي محمد علي منتصري  اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي انتشار يافت.
 
آناتومي بدن انسان 
تاریخ :
1398/09/09
تعداد بازدید:
958
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal