۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تازه هاي كتاب

به اطلاع می رساند کتاب زیر در سال 1401 توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم به چاپ رسیده است.

 

داروشناسی کاربردی در پرستاری: تمرین و تفکر انتقادی در داروشناسی پرستاری / نویسندگان محمد علی منتصری، مرضیه کاظمی نژاد، زینب پور شرافتیان
داروشناسی 

تمرین، تکلیف و تفکر انتقادی در کارآموزی مهارت های بالینی / نویسندگان محمد علی منتصری، شهره جوادپور، سمیه رمضانلی، ندا پورنوروز، دکتر محمد حسین مدبر
 

به اطلاع می رساند کتاب زیر در سال 1400 توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم به چاپ رسیده است.

MEDICAL ENGLISH EXPRESS : Authors A.Shakarami, M.H.Sameni

 چاپ کتاب

 

کتاب جامع آشنایی با ابزارها، تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل: همراه با سناریوهای آموزشی تالیف محبوبه تقی زادگان زاده، محمدعلی منتصری، زهرا شادفرد در سال 1400 توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم به چاپ رسیده است.

 چاپ کتاب
 
کتاب با عنوان " اورژانس های نوزادان و اطفال با رویکرد پیش بیمارستانی " توسط خانم فاطمه نسیمی، آقای وحید سعادتمند و خانم دکتر نجمه صادقی اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری، پیراپزشکی و دانشکده پزشکی انتشار یافت.
اورژانس های نوزادان و اطفال 
کتاب با عنوان " راهنمای بالینی تکنولوژی جراحی " توسط خانمها زهرا شادفر، زهرا پیشگر و آقای محمد علی منتصری  اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی انتشار یافت.
 
آناتومی بدن انسان 
تاریخ :
1401/03/07
تعداد بازدید:
1209
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal