اداره کتب و انتشارات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]

اداره کتب و انتشارات

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار دانشگاه

تازه ترین اخبار دانشگاه ما

کتاب راهنمای عملی جامع مهارت های پرستاری
چاپ کتاب

کتاب راهنمای عملی جامع مهارت های پرستاری

چاپ کتاب داروشناسی کاربردی در پرستاری
چاپ کتاب

چاپ کتاب داروشناسی کاربردی در پرستاری

اخبار چندرسانه ای

شفافیت مالی ماحصل انسجام حوزه بودجه در دانشگاه های علوم پزشکی است

عکس

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن عید باستانی نوروز پیامی صادر کرد

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

بیمارستان استاد مطهری منتخب رعایت بهداشت دست و کنترل عفونت در سطح دانشگاه شد

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

خدمات دانشگاه

معرفی خدمات دانشگاه

سامانه مدیریت انتشارات مداد

تنظیمات قالب